Kverneland Bil Ford Minde
Nye lokaler

Vi har flyttet til nye midlertidige lokaler i Kanalveien 51.

Legg merke til de 3 plassene for parkering på bildet over Benytt parkeringsplasser merket Kverneland Bil.

Har du ytterliger spm ta kontakt med oss på tlf. 55 98 43 00